Fordeler / Spar pengerForsikringsfordelene gir et godt bidrag til finansieringen av bilalarmen

Spar penger

Alarm gir både personlig trygghet og økonomiske fordeler. Forsikringsselskapene verdsetter at du sikrer bilen din med en FG- godkjent alarm. (FG er en forkortelse for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.) De aller fleste forsikringsselskapene gir fritak for egenandelen ved tyveri av eller fra bil.

Mange selskaper gir også en betydelig reduksjon i selve forsikringspremien. Forsikringsfordelene gir dermed et godt bidrag til finansieringen av bilalarmen.

HomepageDEFA WarmUpDEFA AutoSecurityDEFA PowerSystemsDEFA BoatSecurityDEFA LightingDEFA Electric OutletsDEFA Tracking DEFA HomeSecurity